رفتن به محتوای اصلی
x

 كسب مقام انجمن علمي قابل تقدير در برگزاري مسابقات علمي و فناوري سال توسط انجمن علمي دانشجويي دانشكده

 كسب مقام انجمن علمي قابل تقدير در برگزاري مسابقات علمي و فناوري سال ۱۳۸۹ توسط انجمن علمي دانشجويي دانشكده

تحت نظارت وف ایرانی