رفتن به محتوای اصلی
x

فرایند و فراوری

شرح فعالیت گروه فراوری و فرایند

گروه فراوری و فرایند مواد بزرگترین گروه در بین سه گروه آموزشی- پژوهشی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان  است که عمدتا در زمینه های پايرومتالورژي، هايدرومتالورژي، ریخته‌گری، انجماد، شکل‌دهی، جوشکاری، سنتز و فرآوری مواد، متالورژی پودر و‌ ساخت افزایشی فلزات و کامپوزیت های زمینه فلزی فعالیت می کند.

فعالیت های گروه شامل ارائه دروس مرتبط در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تعریف و هدایت پژوهش های دانشگاهی و صنعتی و ارائه مشاوره های صنعتی در زمینه های فوق می باشد.

اعضا گروه ارتباطات قوی با صنایع مختلف از جمله صنایع تولید فلزات آهنی‌ و غیرآهنی‌، خودروسازی، نفت و پتروشیمی، هوا- فضا، قطعه سازی و سیمان دارند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با اقای دکتر ابوذر طاهری زاده، مدیر گروه فراوری و فرایند مواد تماس بگیرید.

https://taherizadeh.iut.ac.ir/

مسعود پنجه‌پور

فرایند و فراوری
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915739
 • 03133912752
احمد رضائیان

فرایند و فراوری
معاون پژوهشی, هیات علمی, کمیته ایمنی, دانشیار
 • 03133915768
 • 03133912752
محمد رضایت

فرایند و فراوری
هیات علمی, استادیار
 • 03133915709
 • 03133912752
علی شفیعی

فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
 • 03133915740
 • 03133912752
مرتضی شمعانیان
دوره ریاست 92-91
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
 • 03133915737
 • 03133912752
ابوذر طاهری زاده

فرایند و فراوری
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915742
 • 03133912752
محمدرضا طرقی نژاد
دوره ریاست 98-92
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
 • 03133915726
 • 03133912752
مهدی علیزاده

فرایند و فراوری
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915765
 • 03133912752
مریم کرباسی
سرپرست ارتباط با صنعت
فرایند و فراوری
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 03133915715
 • 03133912752
احمد کرمانپور

فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
 • 03133915738
 • 03133912752
محمود مرآتیان
دوره ریاست 91-89
فرایند و فراوری
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915722
 • 03133912752
بهزاد نیرومند
دوره ریاست 92-92
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
 • 03133915731
 • 03133912752

آزمایشگاه انجماد پیشرفته

خدمات:

 ذوب قوسی مجدد در خلاء (VAR)

ذوب القائی در خلاء (VIM)

آزمایشگاه ریخته گری و استخراج

خدمات:

کوره لوله ای تحت اتمسفر کنترل شده گاز آرگون تا دمای 1150 درجه سانتی گراد

آزمایشگاه متالورژی پودر پیشرفته

خدمات: 

فشرده سازی با پالس مغناطیسی(MPC)

SPS تا دمای 800 درجه سانتی گراد

کارگاه پروژه و ساخت (آزمایشگاه جوشکاری)

خدمات:

برشکاری با قیچی ورق بری رو میزی

جوشکاری اکسی استیلن

کارگاه مدل سازی

خدمات:

عملیات برشکاری با دستگاه اره چوب بر

ساخت مدل چوبی

آزمایشگاه خوردگي و سالت اسپری

خدمات:

آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک

آزمون ولتامتری چرخه ای

آزمایشگاه متالورژي مكانيكي-1

خدمات:

پرس سرد( قالب 10 میلی متر)

خزش پانچي تا دماي 800 درجه سانتيگراد 

آزمایشگاه متالورژي مكانيكي - 2

خدمات:

پلاسمای سرد

آزمون خزش دمای 800 تا 950 درجه سانتیگراد

آزمایشگاه عمليات حرارتي

خدمات:

عملیات حرارتی در حمام نمک

کوره با دمای بیشتر از 600 درجه سانتی گراد

آزمایشگاه متالوگرافي

خدمات:

تهيه و مانت گرم نمونه

تهیه و مانت سرد نمونه

آزمایشگاه SEM

خدمات:

طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS یا EDX)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

تحت نظارت وف ایرانی