رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه متالوگرافي

Level begin

خدمات:

تهيه و مانت گرم نمونه

تهیه و مانت سرد نمونه

آماده سازی متالوگرافی ویژه

متالوگرافی معمولی همراه با اچ هر نمونه با گزارش مختصر

آماده سازی متالوگرافی معمولی (پولیش و سنباده)

متالوگرافی ویژه (آلومینیوم و جوشکاری شده)

 تهیه هر گزارش تفصیلی تست رپلیکا

انجام تست رپلیکا در محل

اچ ویژه

اچ معمولی

میکروسختی هر نمونه (سه نقطه)

--------------------------------------------------------------------------------------------

* به منظور برقراری نظم و هماهنگی، دانشجویان دانشگاه مکلف به ثبت درخواست و تکمیل فرم در سامانه مدیریت فرایندهای دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس زیر هستند:

https://bpms.iut.ac.ir

- پس از تایید درخواست با مراجعه به کارشناس آزمایشگاه، هماهنگی های لازم به منظور انجام آزمون مورد نظر انجام خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ساعات پاسخگویی تلفنی و حضوری مراجعین خارج از دانشگاه جهت آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه

تلفن: 52 و 03133912750

ایمیل: n.arabian@of.iut.ac.ir

 

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، کد پستی 83111-84156

 

تحت نظارت وف ایرانی