رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه عمليات حرارتي

Level begin

خدمات:

عملیات حرارتی در حمام نمک

کوره با دمای بیشتر از 600 درجه سانتی گراد

کوره با دمای کمتر از 600 درجه سانتی گراد 

کوره لوله ای تحت اتمسفر کنترل شده گاز آرگون برای دمای 600 تا 1100 درجه سانتی گراد 

کوره لوله ای تحت اتمسفر کنترل شده گاز آرگون برای دمای کمتر از 600 درجه سانتی گراد

کوره تحت خلاء تا دمای 1400 درجه سانتی گراد

کوره تحت خلاء تا دمای 1100 درجه سانتی گراد

کوره تحت خلاء تا دمای 1000 درجه سانتی گراد

کوره تحت خلاء تا دمای 900 درجه سانتی گراد

کوره با قابلیت برنامه ریزی از دمای 600 تا  1100 درجه سانتی گراد

کوره با قابلیت برنامه ریزی از دمای محیط تا دمای 600 درجه سانتی گراد 

آون تحت خلاء از دمای 50 درجه سانتی گراد تا 150 درجه سانتی گراد

آون تحت خلاء دمای محیط تا 50 درجه سانتی گراد

--------------------------------------------------------------------------------------------

* به منظور برقراری نظم و هماهنگی، دانشجویان دانشگاه مکلف به ثبت درخواست و تکمیل فرم در سامانه مدیریت فرایندهای دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس زیر هستند:

https://bpms.iut.ac.ir

- پس از تایید درخواست با مراجعه به کارشناس آزمایشگاه، هماهنگی های لازم به منظور انجام آزمون مورد نظر انجام خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ساعات پاسخگویی تلفنی و حضوری مراجعین خارج از دانشگاه جهت آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه

تلفن: 52 و 03133912750

ایمیل: msafari135@yahoo.com

 

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، کد پستی 83111-84156

 

تحت نظارت وف ایرانی