رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه متالورژی پودر پیشرفته

Level begin

خدمات: 

فشرده سازی با پالس مغناطیسی(MPC)

SPS تا دمای 800 درجه سانتی گراد

SPS دمای بالای 2000 درجه سانتی گراد (قالب بر عهده متقاضی)

SPS از دمای 1200 درجه سانتی گراد تا 1900 درجه سانتی گراد

SPS از دمای 1200 درجه سانتی گراد تا 1000 درجه سانتی گراد

SPS از دمای 800 درجه سانتی گراد تا 1000 درجه سانتی گراد

توضیحات آزمایشگاه:

برای دستگاه SPS

1- اعلام دمای زینتر از سوی متقاضی الزامی است؛ زیرا درصورت رسیدن به دمای ذوب و تخریب قالب و سمبه ها هزینه آن به عهده متقاضی می باشد.
2- انتخاب فشار مجاز به عهده متقاضی بوده و در صورت تخریب قالب و سمبه ها هزینه آن به عهده متقاضی می باشد.
2- محاسبه مقدار پودر مورد نیاز برای هر نمونه بسته به ابعاد و ارتفاع مورد نظر متقاضی به عهده وی می باشد.
3- مشخصات پالس مورد نیاز توسط متقاضی تعیین می شود. بدیهی است عدم رسیدن به نتیجه دلخواه در اثر انتخاب نادرست پالس به عهده متقاضی بوده و هزینه تکرار آزمایش به عهده وی می باشد.
4- هزینه تخریب قالب، درصورت انجام واکنش های احتراقی و انفجاری در حین آزمون، به عهده متقاضی می باشد.
درصورتي كه نمونه در حين آزمون باعث وارد آوردن خسارت به دستگاه شود جبران كليه خسارات بر عهده متقاضي مي باشد.
حداکثر زمان نگهداری در دمای موردنظر 15 دقیقه می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

* به منظور برقراری نظم و هماهنگی، دانشجویان دانشگاه مکلف به ثبت درخواست و تکمیل فرم در سامانه مدیریت فرایندهای دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس زیر هستند:

https://bpms.iut.ac.ir

- پس از تایید درخواست با مراجعه به کارشناس آزمایشگاه، هماهنگی های لازم به منظور انجام آزمون مورد نظر انجام خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ساعات پاسخگویی تلفنی و حضوری مراجعین خارج از دانشگاه جهت آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه

تلفن: 52 و 03133912750

ایمیل: m.nourbakhsh@of.iut.ac.ir

 

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، کد پستی 83111-84156

 

تحت نظارت وف ایرانی