رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه متالورژي مكانيكي - 2

Level begin

خدمات:

پلاسمای سرد

آزمون خزش دمای 800 تا 950 درجه سانتیگراد

آزمون خزش دمای 800 درجه سانتیگراد

استیریومیکروسکوپ (هرعکس)

میکروکاتر (هر برش)

کاتر (هر برش)

آزمون کشش دمای بالا

آزمون کشش دمای محیط

آزمون پیچش

دستگاه اریکسون

آزمون خستگی تا 10 ساعت

آزمون خزش دمای زیر 800 درجه سانتی گراد

نورد سوپر آلیاژ (از دمای 350 درجه سانتی گراد تا 1000 درجه سانتی گراد) 

نورد سرد سوپر آلیاژ و مواد پراستحکام ( به جهت احتمال زیاد خش دار شدن غلطک)

نورد سوپر آلیاژ ( تا دمای 350 درجه سانتی گراد)

نورد نمونه های ساده ( دمای بالا) 

نورد نمونه های ساده ( آلیاژهای مس) 

--------------------------------------------------------------------------------------------

* به منظور برقراری نظم و هماهنگی، دانشجویان دانشگاه مکلف به ثبت درخواست و تکمیل فرم در سامانه مدیریت فرایندهای دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس زیر هستند:

https://bpms.iut.ac.ir

- پس از تایید درخواست با مراجعه به کارشناس آزمایشگاه، هماهنگی های لازم به منظور انجام آزمون مورد نظر انجام خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ساعات پاسخگویی تلفنی و حضوری مراجعین خارج از دانشگاه جهت آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه

تلفن: 52 و 03133912750

ایمیل: saebi@of.iut.ac.ir

 

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، کد پستی 83111-84156

تحت نظارت وف ایرانی