رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه خوردگي و سالت اسپری

Level begin

خدمات:

آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک

آزمون ولتامتری چرخه ای

آزمون EIS

آزمون سالت اسپری

خوردگی سیکلی

خوردگی مرزدانه ای

موت شاتلی

کرونوپتانسیومتری

کرونوآمپرومتری

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

جهت نوبت دهی دستگاه ایویوم و پاراستات به اینجا مراجعه نمایید.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

* به منظور برقراری نظم و هماهنگی، دانشجویان دانشگاه مکلف به ثبت درخواست و تکمیل فرم در سامانه مدیریت فرایندهای دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس زیر هستند:

https://bpms.iut.ac.ir

- پس از تایید درخواست با مراجعه به کارشناس آزمایشگاه، هماهنگی های لازم به منظور انجام آزمون مورد نظر انجام خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ساعات پاسخگویی تلفنی و حضوری مراجعین خارج از دانشگاه جهت آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه

تلفن تماس: 52 و ۰۳۱۳۳۹۱2750

ایمیل: sima.torkian@ma.iut.ac.ir

 

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، کد پستی 83111-84156

 

تحت نظارت وف ایرانی