رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه آناليز حرارتي (STA)

Level begin

خدمات:

آزمون های TG و DSC از دماي محيط تا 800 و 1100 درجه سانتی گراد تحت اتمسفر هوا و یا گاز آرگون

توضیحات آزمایشگاه:

1- مقدار نمونه كمتر از 1 گرم نباشد.
2- نمونه پودري باشد يا ابعاد آن از 2 ميلي متر تجاوز نكند.
3- در حين گرم كردن در نمونه واكنش انفجاري يا احتراقي شديد و يا سل – ژل رخ ندهد.
4- نمونه ماده پليمر، آلي و يا مايع نباشد.
5- نام گذاري نمونه ها فقط و فقط با عدد انجام شود (1، 2، 3 و....)
6- نمونه داراي عناصر روي (Zn)، منيزيم (Mg)، كادميم (Cd)، پتاسيم (K)، كلر (Cl)، سديم (Na) و يا گرافن نباشد.
7- نتايج آزمون از دماي 100 درجه سانتی گراد به بالا معتبر مي باشد.
8- درصورتيكه انجام آزمون منجر به تخريب بوته شود هزينه بوته به هزينه آزمون اضافه می شود.
9- آناليز همدما در دماي كمتر از 800 درجه سانتی گراد، حداكثر به مدت يك ساعت صورت مي­گيرد و در دماي بالاتر از 800 سانتی گراد، آناليز همدما صورت نمي گيرد.
درصورتي كه نمونه در حين آزمون باعث وارد آوردن خسارت به دستگاه شود جبران كليه خسارات بر عهده متقاضي مي باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

* به منظور برقراری نظم و هماهنگی، دانشجویان دانشگاه مکلف به ثبت درخواست و تکمیل فرم در سامانه مدیریت فرایندهای دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس زیر هستند:

https://bpms.iut.ac.ir

- پس از تایید درخواست با مراجعه به کارشناس آزمایشگاه، هماهنگی های لازم به منظور انجام آزمون مورد نظر انجام خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ساعات پاسخگویی تلفنی و حضوری مراجعین خارج از دانشگاه جهت آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه

تلفن: 52 و 03133912750

ایمیل: m.nourbakhsh@of.iut.ac.ir

 

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، کد پستی 83111-84156

 

تحت نظارت وف ایرانی