رفتن به محتوای اصلی
x

اخبار ایمنی

ایمنی در آزمایشگاه   در این قسمت تلاش کمیته ایمنی این است که امور انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده در کمیته ایمنی به اطلاع کاربران آزمایشگاه­ها و کارگاه­های دانشکده رسانده شود. در ادامه پیام­های آموزشی مربوط به موارد ایمنی به صورت دسته بندی جهت استفاده به تدریج تهیه و ارائه می­شوند. 

 

پروژه های انجام گرفته در کمیته ایمنی:

۱- نظام مندی و تعیین مسئول آزمایشگاههای اصلی و کوچک دانشکده

۲- اولویت بندی تجهیزات و موارد پرخطر (از لحاظ ایمنی) و تلاش در جهت کاهش احتمال بروز حادثه. به عنوان مثال، انتقال پمپ باد آز متالوگرافی، ایمن سازی دستگاههای نورد وغیره

۳- دستور کاردرز گیری کانال های برق کارگاههای ریخته گری

۴- دستور کار حفر چاه ارت دستگاه ذوب القایی و کوره تامسون

۵- خرید جعبه های کمکهای اولیه برای تمامی آزمایشگاهها و کارگاهها

۶- دستور خرید و نصب حفاظ های سیلندرهای گارز پرفشار

۷- طرح جمع آوری پسماندهای شیمیایی (باقیمانده مواد شیمیایی) در آزمایشگاه متالوگرافی (به  جای تخلیه در فاضلاب دانشگاه)

 

 

امور در دست اقدام:

 ۱- جداسازی مواد شمیایی در آزمایشکاه متالوگرافی 

۲- نصب علایم و پوسترهای هشداردهنده

۳- احداث انبار مواد شیمایی و تجمیع مواد (انبار شده) پراکنده در نقاط مختلف دانشکده

۴- ایمن سازی دستگاههای پرخطر نظیر دستگاههای نورد

۵- چندین برنامه جهت ایمن سازی و فرهنگ سازی که به مرور اطلاع رسانی خواهد شد. 

 

تحت نظارت وف ایرانی