رفتن به محتوای اصلی
x

استفاده از سامانه مدیریت فرایندها (bpms)

برای استفاده از آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مواد، باید درخواست خود را از طریق سامانه  http://bpms.iut.ac.ir ارسال نموده و در همان سامانه پیگیر درخواست خود باشید.

 

تحت نظارت وف بومی