رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه استفاده از اعتبار پژوهشی لبزنت

شرایط استفاده از اعتبار پژوهشی لبزنت

  • متقاضی باید از دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد.

  • موضوع پایان نامه، جزو اولویت های اعلام شده بالا باشد.

  • موضوع پایان نامه دارای پروپوزال مصوب (دانشگاه یا پژوهشگاه) باشد.

 

فرایند استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی

  • ورود به باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران labsnet.ir

  • ورود به بخش طرح های تخفیف

  • انتخاب طرح اعتباری ستاد توسعه فناوری مرتبط با موضوع پایان نامه

  • بارگزاری مستندات (تصویر کارت دانشجویی و تصویر مدرک تصویب طرح)

  • بررسی مستندات از سوی باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی و ستاد توسعه فناوری مربوطه

  • فعال شدن اعتبار در صورت تایید موضوع از سوی ستاد

تحت نظارت وف ایرانی