رفتن به محتوای اصلی
x

افتخارات ورزشی دانشکده - سال 90

 کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان 

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان  دانشگاه صنعتی اصفهان 

کسب مقام اول مسابقات فوتسال دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان

کسب مقام اول مسابقات والیبال بانوان در بین کارکنان و اساتید دانشگاه

کسب مقام اول مسابقات فوتبال دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان

کسب مقام سوم مسابقات فوتسال کارکنان کشور

تحت نظارت وف ایرانی