رفتن به محتوای اصلی
x

افتخارات ورزشی دانشکده - سال 93

کسب مقام قهرمانی دانشگاه صنعتی اصفهان مسابقات شنای منطقه ۴ دانشجویان کشور توسط آقایان محمد میرزایی با ۴ قهرمانی و محمدرضا حسینی با ۱ قهرمانی

تحت نظارت وف ایرانی