رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب جناب آقای دکتر عطاپور به عنوان مدرس نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر مسعود عطاپور به عنوان مدرس نمونه دانشگاه را تبریک گفته و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه باریتعالی مسئلت داریم.

تحت نظارت وف ایرانی