رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر محمدرضا طرقي ن‍ژاد به عنوان پژوهشگر برتر استان

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر محمدرضا طرقي ن‍ژاد به عنوان پژوهشگر برتر استان اصفهان در سال ۱۳۹۳

تحت نظارت وف بومی