رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر بهزاد نيرومند به عنوان پژوهشگر برتر استان

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر بهزاد نيرومند به عنوان پژوهشگر برتر استان اصفهان در سال ۱۳۸۹

 

تحت نظارت وف بومی