رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر فتح اله كريم زاده به عنوان نخبه جوان برتر استان

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر فتح اله كريم زاده به عنوان نخبه جوان برتر استان اصفهان در سال ۱۳۸۸

تحت نظارت وف ایرانی