رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر فخرالدين اشرفي زاده به عنوان مدرس نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر فخرالدين اشرفي زاده به عنوان مدرس نمونه دانشگاه صنعتي اصفهان در سال ۷۷

تحت نظارت وف بومی