رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر فخرالدين اشرفي زاده به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر فخرالدين اشرفي زاده به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۷۶

تحت نظارت وف ایرانی