رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر مرتضی شمعانیان به عنوان پژوهشگر برگزیده استان

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر مرتضی شمعانیان به عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سال ۱۳۹۴

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

در یازدهمین جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان به تاریخ 21 دی ماه 94، از چهار عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان پژوهشگران برتر استان تجلیل شد.

درآئین اختتامیه این جشنواره که از 59 پژوهشگر برتر استان درکارگروه های مختلف تجلیل بعمل آمد، در کارگروه کشاورزی و دامپزشکی از دکتر احمد ارزانی و دکتر محمد مهدی مجیدی از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان پژوهشگران برتر استان در این حوزه تجلیل شد.

در کارگروه فنی و مهندسی نیز دکتر مرتضی شمعانیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و در کارگروه علوم پایه دکتر حسین فرخ پور عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دیگر پژوهشگران برتر استان بودند اکه در این آئین مورد تقدیر قرار گرفتند.

براساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان؛ این آئین هفتم دی ماه با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور، استاندار اصفهان و تعدادی از مدیران دانشگاهی استان در سالن همایش های پیامبر اعظم دانشگاه اصفهان برگزار شد.

تحت نظارت وف بومی