رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر شمعانیان به عنوان مدرس نمونه دانشگاه

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر مرتضی شمعانیان به عنوان مدرس نمونه دانشگاه صنعتي اصفهان در سال ۹۹-۹۸

تحت نظارت وف ایرانی