رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر کیوان رئیسی به عنوان مجری طرح پروژه های تحقیقاتی نمونه کمیته تحول تکنولوژی مجتمع فولاد مبارکه

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر کیوان رئیسی به عنوان مجری طرح پروژه های تحقیقاتی نمونه کمیته تحول تکنولوژی مجتمع فولاد مبارکه در سال ۱۳۸۶

تحت نظارت وف بومی