رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب چهار نخبه علمی دانشکده مهندسی مواد در سال 2014 در زمره دانشمندان یک درصد برتر دنیا

  بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه صنعتی اصفهان با برخورداری از 7 نخبه علمی در زمره دانشمندان یک درصد برتر دنیا، جایگاه سومین دانشگاه برترصنعتی و پنجمین دانشگاه برتر حوزه علوم پایه کشور را به خود اختصاص داد.  

این فهرست با انجام پردازش های مختلف بر روی هر نام شناسایی شده در طلایه داران علم ISI، به شناسایی 173 نخبه علمی کشور که در زمره دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند پرداخته است.

براین اساس دانشگاه صنعتی اصفهان با برخورداری از هفت نخبه علمی شناسایی شده در این فهرست، به همراه دانشگاه تربیت مدرس و پس از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تهران، صنعتی شریف و شیراز، رتبه پنجم در میان کل دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین این گزارش از جایگاه سوم دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه فنی و مهندسی و پس از دانشگاه های صنعتی شریف و تهران، به دلیل برخورداری از چهار نفر از نخبگان علمی یک درصد برتر دنیا شناسایی شده در این فهرست حکایت دارد.

در حوزه علوم پایه نیز شناسایی سه دانشمند یک درصد برتر دنیا متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان، رتبه پنجم کشور در این حوزه به همراه تعدادی دیگر از دانشگاه ها را به این دانشگاه اختصاص داده است.

این گزارش که به نقل از دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) منتشر شده است می افزاید: نخبگان یک درصد برتر دنیا ضمن تولید 14 درصد از کل علم دنیا، 24 درصد از کل استنادهای دنیا را دریافت می نمایند.

در ادامه نتایج شناسایی این دسته از نخبگان علمی کشور آمده است: معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به آن ها از طرف سایر پژوهشگران است و با لحاظ فعالیت این دانشمندان طی 10 سال گذشته، نویسندگان هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده اند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر به عنوان نخبگان علمی معرفی شده اند.

خبر تکمیلی:

رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان (ISC) با ارسال نمابری، اسامی هفت نخبه علمی دانشگاه صنعتی اصفهان که بر مبنای داده های پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI) در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند را اعلام نمود:

بر این اساس و به دنبال خبر قبلی در این خصوص، چهار استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان آقایان دکتر عباس نجفی زاده، دکتر محمدحسین فتحی، دکتر محمدحسین عنایتی و دکتر محمدرضا طرقی نژاد به همراه سه استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان آقایان دکترشادپور ملک پور، دکتر علی اصغر انصافی و دکتر عبدالرضا حاجی پور، هفت استاد برجسته دانشگاه صنعتی اصفهان هستند که در فهرست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند.

تحت نظارت وف ایرانی