رفتن به محتوای اصلی
x

انتشار دومین شماره نشریه فرهنگ دانشگاه

دومین شماره نشریه فرهنگ دانشگاه به صاحب امتیازی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد. این نشریه ذیل عنوان ‹دانشگاه از حیرانی تا رستگاری»، به فتح بابی در ارتباط با خاستگاه دانشگاه در ایران، فقدان ایده برای دانشگاه ایرانی و ضرورت تبیین و تعریف جایگاه و نقش دانشگاه در کشور پرداخته است‌. در شماره مذکور، از جمله مصاحبه با آقایان دکتر محمود مدرس هاشمی، دکتر مهدی گلشنی و دکتر مقصود فراستخواه همراه با مقالاتی ازاقایان دکتر مسعود بهار و دکتر نعمت اله فاضلی به چاپ رسیده است.
نسخه الکترونیکی این شماره در سایت دانشگاه به نشانی: farhangi.iut.ac.ir
بارگذاري شده و نسخه چاپی اين نشريه نيز در محل معاونت فرهنگي، در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.

 

تحت نظارت وف ایرانی