رفتن به محتوای اصلی
x

ثبت درخواست انجام آزمون در آزمايشگاه مركزی فقط از طریق سامانه bpms

نظر به اينكه تمامي اطّلاعات مربوط به دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه مركزي در سامانة bpms بارگذاري شده است، لذا به استحضار اساتيد محترم و دانشجويان گرامي تحصيلات تكميلي ميرساند، از روز شنبه مورخ 06 / 10 / 99، ثبت كلية درخواست هاي انجام آناليز در آزمايشگاه مركزي فقط از طريق سامانة bpms به آدرس: bpms.iut.ac.ir در دسترس مي باشد و سامانة شادصا از تاريخ مذكور مسدود مي گردد. لازم به ذكر است،  فايل راهنماي ثبت درخواست نيز در پيوست نامه قابل مشاهده مي باشد.

تحت نظارت وف ایرانی