رفتن به محتوای اصلی
x

جناب آقای دکتر احمد کرمانپور برنده جایزه اراسموس از دولت سوئد و برنده جایزه جشواره بین المللی خوارزمی

جناب آقای دکتر احمد کرمانپور برنده جایزه اراسموس از دولت سوئد و برنده جایزه جشواره بین المللی خوارزمی در ۱۳۹۳ 

تحت نظارت وف ایرانی