رفتن به محتوای اصلی
x

خانم دکتر خرازیها سرآمد علمی جوان کشور

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فهرست سرآمدان علمی جوان کشور را منتشر کرد. در این فهرست نام سه عضو هئیت علمی جوان دانشگاه صنعتی اصفهان نیز دیده می شود. دکتر مهشید خرازیها، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان استاد جوان زیر 45 سال هستند که به عنوان سرآمد علمی جوان کشور معرفی شدند.  

تحت نظارت وف ایرانی