رفتن به محتوای اصلی
x

راهنماي استفاده از سامانه meet جهت برگزاري جلسات غيرحضوري دفاع و آزمونهاي جامع ويژه دانشجويات تحصيلات تكميلي

تحت نظارت وف ایرانی