رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی بررسی درجا ریزساختاری خواص مکانیکی و شکست فولادهای دوفازی DP1300 در حالت ریزدانه و فوق ریزدانه

ارائه سمینار علمی "بررسی درجا ریزساختاری خواص مکانیکی و شکست فولادهای دوفازی DP1300 در حالت ریزدانه و فوق ریزدانه" توسط جناب آقای دکتر جواد صامعی از دانشگاه McMaster

تحت نظارت وف ایرانی