رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی تولید متالورژیکی سیلیسیوم برای کاربرد در سلول های خورشیدی

ارائه سمینار علمی "تولید متالورژیکی سیلیسیوم برای کاربرد در سلول های خورشیدی" توسط جناب آقای دکتر جعفر صفریان از دانشگاه علم و صنعت نروژ 

تحت نظارت وف ایرانی