رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی سنتز کامپوزیت های دما بالای ZrB2-SiC-ZrC به روشی نوین و نیز ساخت دیرگدازهای مورد نیاز کشور با استفاده از مواد اولیه پسماند

ارائه سمینار علمی "سنتز کامپوزیت های دما بالای ZrB2-SiC-ZrC به روشی نوین و نیز ساخت دیرگدازهای مورد نیاز کشور با استفاده از مواد اولیه پسماند" توسط جناب آقای دکتر سید محسن امامی 

تحت نظارت وف ایرانی