رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی 3D Phases field simulations of sintering and coarsening in polycrystalline multi-phase materials

ارائه سمینار علمی "3D Phases field simulations of sintering and coarsening in polycrystalline multi-phase materials" توسط جناب آقای دکتر حامد راوش

تحت نظارت وف ایرانی