رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی 3D printing, the 3rd industrial revolutin: The state of art Multi-photon polymerisatin and its applications

ارائه سمینار علمی "3D printing, the 3rd industrial revolutin: The state of art Multi-photon polymerisatin and its applications" توسط جناب آقای دکتر میثم عسکری از دانشگاه ناتینگهام انگلستان

تحت نظارت وف بومی