رفتن به محتوای اصلی
x

فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد جهان در سال 2022 در دانشکده مهندسی مواد

 

با کمال افتخار به اطلاع می رساند براساس گزارش موسسه elsevier

 

(https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4 )

 

9 نفر از اعضا هیات علمی دانشکده مهندسی مواد؛  
  •  آقای دکتر اشرفی زاده
  • آقای  دکتر رئیسی
  •  آقای دکتر شمعانیان
  • آقای دکتر طرقی نژاد
  • آقای دکتر عنایتی
  •  آقای دکتر فتحی
  •  آقای دکتر کرمانپور
  • آقای  دکتر کریم زاده
  •  آقای دکتر نجفی زاده
  در فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد  جهان در سال 2022 قرار گرفتند. ضمن تبریک صمیمانه به ایشان برای ایشان موفقیت های بیشتر آرزو می کنیم.  

تحت نظارت وف ایرانی