رفتن به محتوای اصلی
x

كسب عنوان استاد برجسته سومين همايش مشترك مهندسي مواد توسط جناب آقای دكتر احمد ساعتچي

انتخاب شایسته جناب آقای دكتر احمد ساعتچي به عنوان استاد برجسته سومين همايش مشترك مهندسي مواد در سال 88

تحت نظارت وف ایرانی