رفتن به محتوای اصلی
x

كسب عنوان رتبه برتر جشنواره خوارزمي در سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵

كسب عنوان رتبه برتر جشنواره خوارزمي در سالهاي ۱۳۸۲ توس جناب آقاي دکتر فتح ­اله كريم ­زاده و ۱۳۸۵ توسط جناب آقاي دکتر علي قاسمي

تحت نظارت وف بومی