رفتن به محتوای اصلی
x

كسب عنوان پژوهشگر جوان برتر كشور از طرف بنياد ملي نخبگان توسط جناب آقاي دكتر فتح­ اله كريم­ زاده

كسب عنوان پژوهشگر جوان برتر كشور از طرف بنياد ملي نخبگان در سال ۱۳۸۷ توسط جناب آقاي دكتر فتح­ اله كريم­ زاده

تحت نظارت وف ایرانی