رفتن به محتوای اصلی
x

كسب مقام اول بخش آهنی ، مقام اول بخش ویژه و مقام سوم بخش آهنی در چهاردهمین دوره مسابقات ملي مسابقات عملیات حرارتی

كسب مقام اول بخش آهنی ، مقام اول بخش ویژه و مقام سوم بخش آهنی در چهاردهمین دوره مسابقات ملي مسابقات عملیات حرارتی سال ۱۳۹۶

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی با حضور بیش از 120 دانشجو از سراسرکشور 29 شهریور 96 به میزبانی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد.

رئیس چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی، جناب آقای دکتر گلعذار با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد علمی دانشجویی، اضافه کرد: هم اندیشی دانشجویان در این زمینه و تلاش برای کاربردی نمودن دانسته ها، ارتباط نزدیک دانشجویان با صنعت و ارتقاء سیکل های عملیاتی مورد نیاز صنعت از جمله اهداف برگزاری این مسابقات است.

وی با بیان ویژگی های فنی و تخصصی بخش های مختلف این رقابت ها، افزود: چهاردهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی در سه بخش آهنی، غیرآهنی و بخش ویژه برگزار می گردد.

گلعذار ادامه داد: در این دوره از رقابت ها 121 دانشجو مشتمل بر 25 تیم شامل 15 تیم در بخش آهنی و 12 تیم در بخش غیرآهنی از 16 دانشگاه شامل دانشگاه های صنعتی اصفهان، تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، امیرکبیر، مالک اشتر، تبریز، سهند تبریز، شیراز، زنجان، شاهرود، آزاد اسلامی کرج، آزاد اسلامی مشهد، شهید مهاجر، صنعتی فولاد و شهید صدوقی یزد حضور دارند.

استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، تصریح کرد: برای ارزیابی نمونه ها و آزمون ها تیم داوری متشکل از 10 داور از بخش های مختلف دانشگاه و صنعت و از دانشگاه های صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، سهند تبریز، مالک اشتر، پژوهشگاه مواد و انرژی، شرکت مپناو شرکت فولاد آلیاژی ایران به قضاوت نمونه ها خواهند پرداخت.

 

تحت نظارت وف ایرانی