رفتن به محتوای اصلی
x

كسب مقام اول بخش متالوگرافی و مقام سوم بخش الکتروشیمی در سومین دوره مسابقات متالوگرافی دانشجویان سراسر کشور 

كسب مقام اول بخش متالوگرافی و مقام سوم بخش الکتروشیمی در سومین دوره مسابقات متالوگرافی دانشجویان سراسر کشور سال ۱۳۹۷

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با کسب عنوان نخست بخش متالوگرافي و عنوان سوم بخش الكتروشيمي سومین دوره مسابقات سراسری متالوگرافی، عناوین برتر این رقابت ها به دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان اختصاص یافت.  

در سومین دوره مسابقات سراسری متالوگرافی به تاریخ 30 مهر 1397 که در دو بخش متالوگرافي و الكتروشيمي برگزار شد، بيش از 50 تيم از دانشگاه هاي سراسر كشور شرکت کردند كه در نهايت 22 تيم به مرحله نهايي راه يافتند.
مرحله نهایی این رقابت ها با حضور11 تيم در بخش متالوگرافي و 11 تيم در بخش الكتروشيمي از دانشگاه هاي صنعتي شريف، صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، مالك اشتر، صنعتي شاهرود، تبريز، اروميه و دانشگاه شهركرد وبا قضاوت هشت داور برگزار شد.
در بخش متالوگرافي این مسابقات تيم تكنيكوگرافي از دانشگاه صنعتي اصفهان متشکل از دانشجویان سينا برزگر، محمدپرهام دبير و مهتاب ميرعباسي موفق به كسب مقام اول این بخش شد و تيم هاي دانشگاه های تبريز و صنعتي شريف به ترتيب مقام هاي دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش الكتروشيمي نیز تيم وولكان از دانشگاه صنعتي اصفهان متشکل از دانشجویان محمدامين آناهيد و پژمان حاجي پور پس از تيم هاي دانشگاه تبريز و صنعتي شريف مقام سوم را به دست آوردند.

تحت نظارت وف ایرانی