رفتن به محتوای اصلی
x

لينك برخي از فايل‌هاي مورد نياز آموزشی

  بدينوسيله لينك برخي از فايل‌هاي مورد نياز و مفيد براي دانشجويان و نودانشجويان (شامل مقررات آموزشي، آيين‌نامه‌هاي مهماني و انتقال، تقويم آموزشي، برنامه امتحانات ميان‌ترم دروس پرجمعيت و ...) توسط مدیرکل امور آموزشی دانشگاه در لینک زیر ارائه می گردد.   https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/8bLE2YSm7TAKeHy  

تحت نظارت وف ایرانی