رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه آماده سازی نمونه EBSD

بسمه تعالی

کارگاه آماده سازی نمونه  EBSD

 آقای مهندس رحیم زاده

 

زمان: یکشنبه 27 آذر 1401
مکان: کلاس 23

تحت نظارت وف بومی