رفتن به محتوای اصلی
x

کسب عنوان استاد برجسته متالورژی توسط جناب آقای دکتر عباس نجفی ­زاده از طرف انجمن مهندسين متالورژی ايران

کسب عنوان استاد برجسته متالورژی توسط جناب آقای دکتر عباس نجفی ­زاده از طرف انجمن مهندسين متالورژی ايران در سال ۱۳۸۶

تحت نظارت وف ایرانی