رفتن به محتوای اصلی
x

کسب عنوان مقاله برتر در سومين كنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز توسط جناب آقاي دكتر فخرالدين اشرفي زاده

کسب عنوان مقاله برتر در سومين كنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز توسط جناب آقاي دكتر فخرالدين اشرفي زاده

تحت نظارت وف ایرانی