رفتن به محتوای اصلی
x

کسب عنوان هیئت علمی جوان سرآمد علمی کشور توسط سرکار خانم دکتر خرازیها

 

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، با بررسی مقالات منتشر شده در نشریات برتر در سال های 2019 تا 2021 و آیین نامه این مرکز، تعداد 100 سرآمد علمی و 15 سرآمد علمی جوان را شناسایی و معرفی کرد.

این سرآمدان علمی جوان از بین افرادی با رتبه بیشتر از 100 و سن کمتر از 45 سال انتخاب شده اند.

گفتنی است، به این افراد با توجه به اعتبار علمی کسب کرده،حمایت هایی از جمله پژوهانه ، اعتبار خدمات آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکترای تعلق یافته است.

مهشید خرازیها رتبه 103 اعتبار علمی 120، پژوهانه نقدی 30 میلیون تومان، گرنت آزمایشگاهی 5  میلیون تومان و تعداد 1 محقق پسا دکترا

تحت نظارت وف ایرانی