رفتن به محتوای اصلی
x

11عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی مواد در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان

بر اساس گزارش پایگاه داده اسکوپوس، در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ در مجله PLOS به چاپ رسیده است حضور اعضای هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به ویژه اساتید جوان در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان، تا سال 2021، ارتقا چشمگیری یافته است.

در این فهرست نام اعضای هئیت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان با تعداد 11 هیئت علمی در صدر جدول قرار داد.

خانم دکتر خرازیها – آقایان دکتر : فتحی – نجفی زاده – کرمانپور- کریم زاده – عنایتی- عطاپور- طرقی نژاد- شمعانیان – رئیسی-اشرفی زاده

تحت نظارت وف ایرانی