رفتن به محتوای اصلی
x

3 دانشمند دانشکده مهندسی مواد در جمع دانشمندان برتر دنیا

دانشگاه استنفورد اخیراً لیستی از 2% دانشمندان برتر دنیا در بر اساس شاخص کامپوزیت  c که آنهم بر اساس شش شاخص زیر حاصل شده است را منتشر کرد.

جناب آقای پروفسور محمدحسین فتحی، جناب آقای پروفسور فخرالدین اشرفی زاده و جناب آقای پروفسور محمدحسین عنایتی سه استاد تمام دانشکده مهندسی مواد در این لیست قرار دارند و در زمره 2 درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

1. Total citation
2. H-index
3. Coauthorship-adjusted H-index
4. Total citation to single autored papers
5. Total citation to single+first authored papers
6. Total citation to single+first+last authored papers

Complete list of total 1,59,684 researchers (World Ranking of top 2% in all fields) along with their affiliation, country, c-score, field-wise rank and total researchers in specific subject field available at:

https://drive.google.com/file/d/1bUJrvurVVBbxSl9eFZRSHFif7tt30-5U/view?…

تحت نظارت وف ایرانی