رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه XRD و کوانتومتری

Level begin

خدمات: 

تهیه و آماده سازی نمونه

تهیه و ارائه طیف XRD به صورت خام

تهیه و ارائه طیف XRD به همراه فازشناسی

فازیابی کیفی

تنش پسماند (به ازای هر نمونه)

کوانتومتری فلزات عمومی(فولاد کم آلیاژ، آلومینیوم)

کوانتومتری فلزات خاص

RO-XRD

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

* به منظور برقراری نظم و هماهنگی، دانشجویان دانشگاه مکلف به ثبت درخواست و تکمیل فرم در سامانه مدیریت فرایندهای دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس زیر هستند:

https://bpms.iut.ac.ir

- پس از تایید درخواست با مراجعه به کارشناس آزمایشگاه، هماهنگی های لازم به منظور انجام آزمون مورد نظر انجام خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ساعات پاسخگویی تلفنی و حضوری مراجعین خارج از دانشگاه جهت آزمایشگاه XRD: شنبه تا چهارشنبه ها  

تلفن تماس: 52 و 03133912750

ایمیل: n.sarami@ma.iut.ac.ir

 

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، کد پستی 83111-84156

 

تحت نظارت وف ایرانی