رفتن به محتوای اصلی
x

دانشكده مهندسي مواد در سال 1356 همزمان با تاسیس دانشگاه صنعتي اصفهان با پذيرش دانشجو فعاليت خود را آغاز كرد. در آن زمان دانشكده ساختمان مجزا و مستقلي نداشت و با دانشكده هاي عمران، معدن، مكانيك و مهندسي شيمي در يك ساختمان و تحت عنوان دانشکده "مواد و انرژي" (محل فعلي دانشكده هاي مهندسي مكانيك و مهندسي شيمي) مستقر بود. در بهار سال 1359 بدليل انقلاب فرهنگي دانشگاه ها تعطيل شد. در بهمن ماه 1361 بازگشائي دانشگاه براي دوره هاي اول و دوم يعني ورودي هاي 56 و 57 صورت گرفت و در مهر ماه 62 ورودي هاي جديد وارد دانشگاه و دانشكده شدند.

با تصويب ستاد انقلاب فرهنگي رشته مهندسي مواد در پنج گرايش توليد آهن و فولاد، توليد فلزات غيرآهني، ريخته گري، شكل دادن فلزات و سراميك برنامه ريزي شد و دانشكده پس از بازگشايي در دو گرايش توليد آهن و فولاد و ريخته گري فعاليت خود را ادامه داد.

در اواخر سال 1362 مدول آموزشي مواد و عمران (ساختمان فعلي) آماده گرديد و نقل مكان به محل جديد صورت گرفت. اما تا مدت ها دانشكده مهندسی معدن هم در ساختمان جديد دانشكده مهندسی مواد مستقر بود. با آماده شدن ساختمان دانشكده مهندسی معدن و انتقال اين دانشكده، دانشكده مهندسي مواد توانست فضاي كافي براي كلاس، آزمايشگاه، كارگاه، دفاتر اساتيد و دفاتر امور اداري و شوراها بدست آورد.

دانشكده مهندسي مواد تا سال 1365 تنها در مقطع كارشناسي دانشجو می پذیرفت و در سال 1366 با پذيرش دانشجو در رشته شناسايي و انتخاب مواد مهندسي در مقطع كارشناسي ارشد فعاليت خود را به تحصيلات تكميلي توسعه داد و در سال 1375 مقطع دكترا در اين دانشكده داير شد.

دانشكده مهندسي مواد در حال حاضر در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و پسا دكترا فعال است و توانسته است با تربيت دانش آموختگاني برجسته و توانا، توليدات علمي باکیفیت، انجام موفق طرح هاي پژوهشي، همكاري گسترده و مؤثر با صنايع، تأسيس انجمن هاي علمي، برگزاري همايش هاي علمي ملي و بين المللي، ايجاد قطب علمي فولاد، مشاركت در تأسيس پژوهشكده هاي فولاد و نانوفناوري و مواد پيشرفته ، ارتباطات بين المللي و كسب ديگر افتخارات جايگاه رفيعي در سطوح ملي و بين المللي به خود اختصاص دهد.

تحت نظارت وف ایرانی