رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه مهندسی بافت

خدمات:

دستگاه الكتروريسي

اي سي متر (اندازه گيري هدايت الكتريكي)

آزمایشگاه بیو مواد

تجهیزات:

الکتروفورتیک

آسیاب ماهواره ای کاپ فولادی

نانو مواد - آلیاژسازی مکانیکی

خدمات:

آسیاب سیاره ای گلوله ای 100PM

آسیاب سیاره ای گلوله ای

آزمایشگاه نانو مواد

خدمات:

کوره از دمای محیط تا 800 درجه سانتی گراد

اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدوس

آزمایشگاه خوردگي و سالت اسپری

خدمات:

آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک

آزمون ولتامتری چرخه ای

آزمایشگاه SEM

خدمات:

طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS یا EDX)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

تحت نظارت وف ایرانی