رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه ها

لیست کامل آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مواد به همراه هزینه های مربوطه در سامانه bpms.iut.ac.ir قابل مشاهده و درخواست می باشد.

 

آزمایشگاه تبدیل انرژی

خدمات:

آزمون خوردگی کاویتاسیون

 

آزمایشگاه انجماد پیشرفته

خدمات:

 ذوب قوسی مجدد در خلاء (VAR)

ذوب القائی در خلاء (VIM)

آزمایشگاه مهندسی بافت

خدمات:

دستگاه الكتروريسي

اي سي متر (اندازه گيري هدايت الكتريكي)

آزمایشگاه سطح و پایش

خدمات:

زبری سنجی یا پروفیل سنجی یا رافنس سنجی برای پوشش های ضخیم و نازک

آزمایشگاه ریخته گری و استخراج

خدمات:

کوره لوله ای تحت اتمسفر کنترل شده گاز آرگون تا دمای 1150 درجه سانتی گراد

آزمایشگاه متالورژی پودر پیشرفته

خدمات: 

فشرده سازی با پالس مغناطیسی(MPC)

SPS تا دمای 800 درجه سانتی گراد

کارگاه پروژه و ساخت (آزمایشگاه جوشکاری)

خدمات:

برشکاری با قیچی ورق بری رو میزی

جوشکاری اکسی استیلن

کارگاه مدل سازی

خدمات:

عملیات برشکاری با دستگاه اره چوب بر

ساخت مدل چوبی

آزمایشگاه بیو مواد

تجهیزات:

الکتروفورتیک

آسیاب ماهواره ای کاپ فولادی

نانو مواد - آلیاژسازی مکانیکی

خدمات:

آسیاب سیاره ای گلوله ای 100PM

آسیاب سیاره ای گلوله ای

آزمایشگاه نانو مواد

خدمات:

کوره از دمای محیط تا 800 درجه سانتی گراد

اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدوس

آزمایشگاه خوردگي و سالت اسپری

خدمات:

آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک

آزمون ولتامتری چرخه ای

آزمایشگاه متالورژي مكانيكي-1

خدمات:

پرس سرد( قالب 10 میلی متر)

خزش پانچي تا دماي 800 درجه سانتيگراد 

آزمایشگاه متالورژي مكانيكي - 2

خدمات:

پلاسمای سرد

آزمون خزش دمای 800 تا 950 درجه سانتیگراد

آزمایشگاه عمليات حرارتي

خدمات:

عملیات حرارتی در حمام نمک

کوره با دمای بیشتر از 600 درجه سانتی گراد

آزمایشگاه متالوگرافي

خدمات:

تهيه و مانت گرم نمونه

تهیه و مانت سرد نمونه

آزمایشگاه XRD و کوانتومتری

خدمات: 

تهیه و آماده سازی نمونه

تهیه و ارائه طیف XRD به صورت خام

آزمایشگاه SEM

خدمات:

طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS یا EDX)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

تحت نظارت وف ایرانی